Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-3

Efter att ha dött

3 Mosebok 16:25-34

Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er. Från alla era synder skall ni renas inför HERRENS ansikte. 

3 Mos 16:30 SFB

Varför dog inte Jeshua på jom kippur?

Jom kippur är dagen då alla Israels synder blir förlåtna. Men genom logisk härledning ser vi att bara de synder som gjorts inför den Evige blir förlåtna av honom. Det är visserligen sant att alla synder som människan begår är mot den Evige direkt eller indirekt, till och med de som begås mot nästan. Alla synder skadar Skaparen. Men trots att den Evige förlåter den skada som vi har gjort mot honom med synderna mot nästan kan han inte förlåta den skada som vi gjort mot vår nästa. Det måste nästan förlåta.

Talmud lär: "Den som ber sin nästa om förlåtelse behöver inte göra det mer än tre gånger." (Joma 87a)

Jeshua säger: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15 SFB)

Toràns budskap är att hela folkets synd blir försonat och folket renat på en enda dag. Vad stor den Eviges förlåtelse är!

I den profetiska dimensionen talar denna text om Jeshuas död som skapade försoning i himlen inte bara för Israel utan för hela världen, som det står skrivet i 1 Joh 2:2: "Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens." (SFB)

Om Jeshuas död skapar försoning i himlen, varför dog han inte på jom hakippurim i stället för pesach?

Jag vill ge två infallsvinklar:

  1. Folkets förlossning började på pesach men kommer inte att bli fullbordad förrän på jom kippur. Förlossningsverket var tvunget att börja vid pesach, för det är den månad som befrielsen från slaveriet skedde. Men den slutliga förlossningen kommer inte på pesach utan på jom kippur. På så sätt är effekterna av Jeshuas död på pesach inbegripna och slutförda på kippur. På den dagen kommer slutligen synden för alltid att ryckas upp med rötterna i de förlossades själar, som det står skrivet i Jeremia 50:20: "I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skall man söka efter Israels missgärning och den skall inte mer vara till, efter Juda synder och de skall inte mer finnas. Ty jag skall förlåta dem som jag låter leva kvar." (SFB) Och i Sakarja 3:8-10 står det skrivet: "Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken: Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger HERREN Sebaot. Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger HERREN Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd."" (SFB)

  2. Det finns ett intressant förhållande mellan den 10:e dagen i den första månaden och den 10:e i den sjunde månaden. Om man delar den hebreiska kalendern i två delar och lägger den sjunde månaden över den första ser vi att den 10:e dagen i första månaden motsvarar den 10:e dagen i den sjunde. Den 10:e dagen i första månaden var då pesachlammet blev utvalt för att bli offrat den 14:e dagen. Den motsvarar den 10:e dagen i den sjunde månaden, jom kippur, som det står skrivet i 1 Petrus 1:20: "Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull" (SFB)

Lammet för försoningen blev utvald den 10:e i första månaden inte bara till att bli offrat på pesach den 14:e i samma månad utan profetiskt också till den 10:e i den sjunde månaden.

Baruch HaShem 


Flash Player Needed

Ladda ner