Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-4

Efter att ha dött

3 Mosebok 17:1-7

Därför skall Israels barn komma med sina slaktdjur, som de brukar slakta ute på marken, fram till HERREN, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen, och slakta dem där som ett gemenskapsoffer åt HERRENŠ De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte. 

3 Mos 17:5, 7 SFB

Varför förbjöds slakt utanför tabernaklet?

Demoner är andliga varelser osynliga för människoögat som kan skada människor när de är olydiga mot den Evige. Somliga av Israels söner hade vanan att offra djur till demonerna, vilket de hade lärt sig i Egypten. Den Evige totalförbjöd detta bruk för alla framtida släkten.

För att få slut på denna vana var folket tvunget att slakta all djur vid tabernaklets ingång hela tiden de var i öknen. Detta bud var temporärt och när de kom in i landet gällde det inte längre, utom förbudet att offra till demonerna.

Vi kan lära oss två saker av detta: För det första ser vi att den Evige är svartsjuk och kallar allt offrande till andra andliga krafter för otukt eller prostitution. Det lär oss att man bara får offra till Skaparen. Allt offer till andra övernaturliga makter är andlig prostitution och för med sig mycket allvarliga konsekvenser.

För det andra ser vi att alla andliga offer måste föras fram till tabernaklets dörr, till prästen. Bön är en typ av andligt offer. Det lär oss att all bön måste kanaliseras genom dörren till tabernaklet där det finns en präst, för att kunna bli accepterad av den Evige. Det ger oss en väldigt tjusig lärdom om Honom som är "dörren" och "prästen", som alla måste gå igenom för att komma till Fadern (Joh 14:6).

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner