Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-5

Efter att ha dött

3 Mosebok 17:8 – 18:5

Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod, skall jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utrota honom ur hans folk… Därför säger jag till Israels barn: Ingen av er skall förtära blod. Främlingen som bor ibland er skall inte heller förtära blod. 

3 Mos 17:10, 12 SFB

Från vilket folk kan främlingen klippas av?

Sammanhanget där förbudet mot att förtära blod förekommer visar att det är knutet till demonkult. Toràn upprepar flera gånger detta förbud och de negativa konsekvenser som kommer av att bryta det, vilket visar att det är något väldigt viktigt och mycket allvarligt.

Denna text lär oss att främlingen – på hebreiska ger,גר  – kan bli avklippt från sitt folk om han inte lyder detta bud. Främlingen som bor bland Israels söner blir alltså avklippt från Israels folk och därför syftar inte karet-straffet כרת  – som innebär att bli borthuggen från sitt folk – inte på hans ursprungliga folk, som han redan hade lämnat. I detta fall är den som kallas för ger en som har kommit in i folket genom att bli med i omskärelseförbundet. Av den anledningen kunde han bli avklippt från sitt folk, Israels folk.

Å andra sidan ser vi att Toràn inte inbegriper honom i gruppen som kallas ”Israels hus” och ”Israels söner”. På ena sidan finns Israels hus, Israels söner, och på andra sidan finns främlingarna (konvertiterna), gerim. Det lär oss att de hedningar som kommit in i omskärelseförbundet är ett folk med Israel, men de räknas inte som Israels söner eller Israels hus. Trots det tillhör de samma folk. För om de inte skulle ha räknats som en del av folket skulle de inte kunna bli avklippta från sitt folk.

Samma lagar som gäller för Israels söner gäller för gerim – främlingarna som har konverterat och på så sätt kommit in i omskärelseförbundet (2 Mos 12:48-49). Alla Toráns bud gäller enbart för dem som befinner sig inom omskärelseförbundet.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner