Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-6

Efter att ha dött

3 Mosebok 18:6-21

Ingen av eder skall närma sig till den som är nära släkt med honom för att blotta hennes blygd; ty jag är JehŠ du skall icke närma dig till en kvinna under hennes månadsrening och blotta hennes blygd. Du skall icke ligga köttsligt hos din nästas hustru, så att du orenas av henne. 

3 Mos 18:6, 19-20 Åkeson

Vad betyder det att blotta någons blygd?

Sexuella relationer är enbart tillåtna mellan en man och en kvinna som har ingått ett äktenskapsförbund som registrerats inför kompetenta myndigheter, under de dagar då kvinnan inte är oren av sin menstruationsperiod. Äktenskapsförbund är inte tillåtet mellan nära släktingar.

När Torán talar om förbjudna förhållanden talar den inte bara om att ligga med någon som är förbjuden utan också om att blottlägga dess nakenhet. Det lär oss att det inte bara är förbjudet att ha fysiska sexuella förbindelser med dessa personer utan också att titta på deras nakenhet. Pornografi är förbjudet för alla.

Detta stämmer överens med Jeshuas undervisning som säger: "Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna." (Matt 27-30 SFB)

När vår Mästare säger: "Ni har hört att det är sagt" citerar han inte Torán utan den tolkning som läromästarna hade gett av Torán. Därefter ger han sin egen uttydning av vad Torán lär, enligt det han hade tagit emot av sin Fader.

Den som negligerar eller förkastar den judiska kontexten kan lätt tolka Jeshuas ord som att han kom för att ändra på Torán. Men det kan inte vara möjligt för han säger själv i samma kapitel att han inte kom för att ändra något (Matt 5:17-19). Det han kom för att göra var att förklara det som Torán lär, det som fanns i den Eviges hjärta när han dikterade orden för Moshé.

Sammanhanget i denna alijá stämmer väl överens med Mästarens ord, att det inte bara är förbjudet att ligga med en kvinna som inte är ens hustru, utan också att se på henne med begär.

Må den Evige hjälpa oss att hålla våra ögon och kroppar rena från moralisk orenhet så att vi kan föras fram fläckfria inför Messias när han kommer.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner