Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Acharei mot 29-7

Efter att ha dött

3 Mosebok 18:22-30

Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. 

3 Mos 18:22-25 SFB

Vem gäller de sexuella förbuden?

Förbjudna sexuella förbindelser gäller inte bara Israels folk utan också alla Noachs söner. Budet som gavs till Noach om att inte begå äktenskapsbrott inkluderar alla sexuella förbindelser utanför ett äktenskapsförbund mellan man och kvinna som registrerats inför kompetenta myndigheter.

Noachs ättlingar som bodde i Kenaans land innan de blev utdrivna hade praktiserat fri sex mellan kvinnor, män och djur. Dessutom hade de offrat sina barn till sina gudar, vilket kan jämföras med dagens aborter. Dessa folk blev förintade och utrotade inte bara för att de hade praktiserat dessa synder fritt utan speciellt för att de hade gjort det i det avskilda landet.

Att praktisera homosexualitet är vedervärdigt. Men om någon har sexuella begär gentemot sitt eget kön begår han inte någon synd så länge han står emot och kuvar dem. Att släppa loss begäret och låta det gå till praktisk handling är det som skapar synd och drar till sig den Eviges dom.

Den Evige har tillräckligt med makt, kärlek och villighet att hjälpa alla dem som vill bli fria från homosexualiteten, som det står skrivet i 1 Korinterbrevet 6:9-11: "Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jeshua Messias namn och i vår Guds Ande." (SFB reviderad)

Välsignad vare den Evige för hans rättfärdiga normer och frälsande kraft!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner