Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-1

Avskilda

3 Mosebok 19:1-14

Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig. 

3 Mos 19:2 SFB

Vad innebär det att vara avskild?

Befallningen om att vara avskilda följs av ett antal lagar som inte bara täcker ett område av människans liv utan många olika. Det talas om förhållandet till föräldrar, att hålla sabbaten, inte praktisera avgudadyrkan, offra på rätt sätt, lämna en del av jordbruksprodukterna till de fattiga, inte stjäla, inte luras eller ljuga, inte svära falskt, inte förtrycka eller plundra, inte hålla inne en dagsarbetares lön, inte behandla en handikappad illa, frukta den Evige m.m.

Alla dessa lagar gör att Israels folk blir avskilt, separerat från andra folk genom en annorlunda livsstil och överlåtet till den Evige genom att höja upp allt man gör i livet till gudstjänstnivå.

Det lär oss att hela livet, till och med det praktiska vi gör varje dag, inte faller utanför vårt förhållande till den Evige. Allt vi gör måste vara för honom. Att vara avskild är att leva helt för den Evige. I ett avskilt liv finns inte plats för andlig skitsofreni då man är en människa när det är bön, lovsång eller möte inför den Evige och en annan människa i det vardagliga livet.

Avskildheten hos den Eviges söner och döttrar inkluderar allt de gör och allt de inte gör. Avskildheten engagerar dig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Därför har avskildheten att göra med en livsstil som är fullständigt överlåten den Evige som en välbehaglig lukt som uttrycker den djupa kärlek vi har till honom.

Att vara avskild är inte att sväva på moln. Att vara avskild är inte att bo i kloster utanför samhället. Att vara avskild är inte att vara berusad av andliga upplevelser. Att vara avskild är att återspegla den Eviges karaktär och uppfylla sina plikter under vardag och högtid med rätt inställning. Att vara avskild är att reflektera den himmelske Fadern på jorden. Att vara avskild är att vara som Jeshua.

"Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:14-16 SFB)

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner