Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-4

Avskilda

3 Mosebok 19:33-36 

Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni ha. Jag är HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land.

3 Mos 19:36 SFB

Vilket förhållande finns det mellan rätta mått och uttåget ur Egypten?

Den Evige förde ut Israels söner och döttrar från Egypten för att befria dem från det som fanns där och forma ett annorlunda folk, ett avskilt folk. Det som fanns i Egypten av bedrägeri, orättfärdighet och korruption hade skapat en slavkultur och den Evige förde dem ut därifrån för att de skulle sluta att praktisera det som hörde till den kulturen.

Dessutom hade de blivit befriade av Honom som är rättfärdig i allt. Frihet i ett samhälle beror på hur mycket man imiterar Hans sätt att vara. Eftersom den Evige är rättfärdig och omöjligtvis kan ljuga, bedra eller visa upp något av sig själv som han inte är, så befaller han att det folk som han har befriat skall vara. Hans folk måste vara lik Honom.

Korruption skapar ett slavsamhälle och perverterar bilden av Befriaren som är rättfärdig i allt han gör. Rättfärdighet och uppriktighet skapar en frihetskultur och projicerar karaktären hos den Avskilde, välsignad vare han!

Tro inte att korruption kan gynna dig. Om du inte är rättfärdig och uppriktig blir du slav. Om du praktiserar rättrådighet i allt är du som den Evige och då ärar du hans Namn.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner