Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-5

Avskilda

3 Mosebok 20:1-7

Om folket i landet ser mellan fingrarna med den mannen, när han ger en av sina avkomlingar åt Molok, och inte dödar honom, då skall jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och jag skall utrota honom ur folket jämte alla dem som följt honom och i trolös avfällighet dyrkat Molok. 

3 Mos 20:4-5 SFB

Vem vill offra sina barn?

Många av Toràns bud är givna för att rycka upp avgudadyrkan med rötterna från det avskilda folket. Det är svårt för dem som vuxit upp i ett monoteistiskt tänkesätt att föreställa sig hur stark påverkan polyteismens ideologi hade på den tiden och i de kulturerna. Att ge sitt barn till Molok innebar att bränna det levande för att hedra denna avgud.

HaShem vara tvungen att ta i med hårdhandskarna och använda sig av dödsstraff för att ordentligt klippa av allt detta mörker. Den som är påverkad av bedrägliga andemakter som skapar avgudadyrkan är känslomässigt bunden till dessa onda vanor och det enda som kan befria honom är att Toràns ord kommer in i hans hjärta med elden från den Eviges Ande.

Låt oss ställa oss frågan: Praktiserar vi eller ger vi vårt bifall till dem som praktiserar avgudadyrkan på ett eller annat sätt? Trots att viss avgudadyrkan inte är så rå som denna vers beskriver, kan det möjligen ändå finnas liknande beteenden i den kultur som har format oss? Följer vi idéer som skapats i hedendomens avgudadyrkan? Hatar vi hedniska seder eller accepterar vi dem?

Kan abort jämföras med att ge ett barn till Molok? Kan man jämföra offer av ett barn till en avgud med att överlämna ett barn till lärare i förskolor och skolor som inte delar våra värderingar? Är det någon skillnad mellan att offra ett barn i elden när det är litet och ge det en utbildning som inte instruerar det i Toràn och Messias så att det till slut riskerar att blir uppbränt i eldsjön? Vem ger spel med avgudar till sina barn? Om vi tillåter att våra barn blir påverkade av mystiska spel, leksaker och böcker, musik med satanisk inspiration, virtuella spel fulla av onda andar och filmer fulla med våld, sex och magi, riskerar vi inte då att låta deras själar gå evigt förlorade?

Må den Evige ge oss mycket visdom och fasthet så att inget av våra barn går förlorat, så att vi kan stå upp på domens dag och säga: "Se, jag och barnen som HERREN har givit mig" (Jes 8:18a SFB) och "Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad" (Joh 17:12a SFB)

Om ditt barn går på en ond väg, fasta, be och gör som det står skrivet i Klagovisorna 2:19a: "Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom för dina barns liv" (SFB)

Må inget av våra barn gå förlorat!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner