Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-6

Avskilda

3 Mosebok 20:8-22

Ni skall hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte skall spy ut er, det land dit jag nu för er, så att ni får bo där. 

3 Mos 20:22 SFB

Kan synd påverka naturen?

När människan lyder de bud hon fick av Skaparen kommer inte bara den Evige att återspeglas i hennes karaktär utan hela hennes varelse och omgivning kommer att påverkas av starka positiva krafter som gör att fullständig harmoni upprättas. Det gäller även naturen. När människan lyder buden mår fåglarna gott, fiskarna njuter, blommorna lyser och träden klappar i händerna. Människans livsstil påverkar till och med molnen på himlen, solens strålar, månens hastighet och jordens magnetism. Allt i denna skapelse är beroende av om människan lyder buden eller inte.

I Hosea 4:1-3 står det skrivet: "Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås." (SFB)

Israels land är avskilt av den Evige för ett speciellt syfte. De som bor där är pliktiga att lyda mer än alla andra människor på jordens yta. Eftersom det är den Eviges land ger synd mot honom mycket allvarligare konsekvenser i förhållande till landet. Landet kan spy ut sina invånare om de inte följder den Eviges bud. Att synda i Israel är mycket värre än att synda i Sverige. Att synda i Jerusalem är mycket värre än att synda i Eilat. Profeterna visar att när synden för Jerushalajim nått ett visst mått blir det landsförvisning för hela folket.

Det var varken babyloniernas eller romarnas synd som gjorde att templen förstördes. Det var den Evige som gav dem makt att göra det eftersom syndarna i Sion inte omvände sig. Det är inte muslimernas synd som gör att det blir krig i Israel som orsakat tjugotusentals döda och kommer att orsaka många döda i framtida sammandrabbningar. Det är Israels Avskilde som uppfyller sina hot när hans folk inte lyder hans bud.

Lydnad för med sig fred och liv. Olydnad för med sig krig och död.

Vi väljer.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner