Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-2

Avrakad

4 Mosebok 16:14-19

Då blev Mose mycket vred och sade till HERREN : "Se inte till deras offergåva. 

4 Mos 16:15a SFB

Vems offer blir väl mottaget?

Konflikten med Korach och hans efterföljare hade att göra med makt. Vem bestämmer? Den hebreiska texten av vers 3 säger att de reste sig upp över – al,על  – Moshé och över – al,על  – Aharon. Deras attityd  var upprorisk och självupphöjande. I stället för att underordna sig dem som den Evige hade utsett, upphöjde de sig själva i sina sinnen och satte sig på en position över ledarna. De ifrågasatte deras motiv och anklagade dem för att inte ha uppfyllt sina löften när det var de själva som orsakade ett negativt domslut i den himmelska domstolen. Det var inte Moshé som hade misslyckats, utan de själva, eftersom de inte hade litat på den Evige.

När Moshé rabbenu blev arg för det de sa till honom hotade han inte dem tillbaka eller talade något ord mot dem. Han kunde behärska sig mitt i vreden och vid det kritiska tillfället vända sig till den Evige. Det var det bästa han kunde göra.

Han bad den Evige att inte ta emot deras offer, som de skulle frambära dagen efter, för att visa att de inte hade blivit utvalda till präster och att vägen till makt inte består av att armbåga sig fram. Om Korach och hans gäng hade blivit accepterade som präster i stället för eller tillsammans med Moshé och Aharon, då hade det blivit katastrof för folket. Ett ledarskap fullt av avund, rivalitet, kritik, lögn, uppror och självupphöjelse skulle leda folket till fördärv. Med andra ord bad Moshé: ”Befria oss från ett sådant ledarskap!”

Moshé bad den Evige att inte ta emot deras offer eftersom deras attityd inte var rätt. Den som närmar sig den Evige kan inte göra det med ett sådant högmod utan bara med fruktan och bävan. Om den Evige hade accepterat de upproriskas offer skulle han ge sitt bifall till deras uppror. Men man kan inte driva med den Evige. Om man närmar sig honom måste man vara villig att underordna sig hans diktat och inte säga till honom vad han skall göra. Moshés bön var i linje med den Eviges rättfärdighet. Han kan inte acceptera de dåraktigas offer.

I Predikaren 4:17 (5:1 heb) står det skrivet: ”Bevara din fot, när du går till Guds hus. Att komma dit för att höra är bättre än dårarnas offer. Ty de vet inte att de gör det som är ont.” (SFB) Om någon närmar sig den Evige bara för att offra, inte för att höra i betydelsen lyda, är man en dåre.

I Psalm 66:18 står det skrivet: ”Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig.” (SFB)

Käre messiaslärjunge, akta dig för att resa dig upp över de ledare som den Evige har tillsatt. Du måste inte vara överens med dem i allt vad de gör och säger, men det ger dig inte rätten att sätta dig över dem. Gör som Moshé när du ser orättfärdighet, tala med den Evige och be honom skaffa rätt. Ta inte rätten i egna händer. Tala inte mot varken ledare som du anser är fel eller dem som reser sig upp mot ditt ledarskap. Tala med den Evige och låt honom döma. Han är den som tillsätter och den som avsätter ledarskapet.

Försök inte att dra personlig nytta av den Evige genom att frambära offer inför honom. Det är farligt. Om du praktiserar otukt, lögn eller stöld, be då inte om helande för din kropp eller välsignelse för din ekonomi. Frambär inte offer för att bli accepterad eller belönad. Gör upp med honom och underordna dig hans order. Då blir du erkänd av den Evige och av de människor som känner honom. Den som upphöjer sig blir ödmjukad och den som ödmjukar sig blir upphöjd.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner