Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-3

Avrakad

4 Mosebok 16:20-43 (16:20 ­ 17:8 heb.)

Säg till menigheten: Drag er bort från lägerplatsen kring Kora, Datan och Abiram. 

4 Mos 16:24 SFB

Kan vi umgås med de upproriska?

Den Evige ville förinta Israels hela församling på grund av det uppror som fanns i Korach och hans grupp. Hela Israel hade blivit besmittat av de upproriskas ord och de hade nu ställt sig bakom Korach. Men genom Moshès förbön räddade den Evige resten av folket. Men det fanns ett villkor, att de drog sig undan de upproriska. De tre upproriska blev namngivna för att de andra skulle veta vilka de var.

I Titus 3:10-11 står det skrivet: "Den som vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra tillrättavisning. Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv."

Var inte tillsammans med upproriska för du kan bli besmittad och få del av domen som kommer över dem. Ta avstånd från dem. Lyssna inte på dem. Låt dig inte luras av deras lögner som kamouflerats som sanning. Fly för ditt liv.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner