Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-4

Avrakad

4 Mosebok 16:44-50 (17:9-15 heb.)

Aron tog det Mose hade sagt och skyndade mitt in i församlingen. Och se, hemsökelsen hade redan börjat bland folket. Aron lade på rökelse och bringade försoning för folket. Han stod mellan de döda och de levande, och hemsökelsen upphörde. 

4 Mos 16:47-48 SFB

Vad gör en god herde?

När översteprästen gick in i det mest avskilda rummet på försoningsdagen måste han bränna rökelse så att ett moln bildades mellan honom och den gudomliga närvaron. På så sätt skyddade rökelsen honom från döden (3 Mos 16:13).

Trots det var översteprästen Aharon nu tvungen att riskera sitt liv när han sprang ut bland folket för att försöka stoppa dödsängeln i den uppgift den fått av den Evige att utplåna folket. Två av Aharons söner hade dött inför den Evige när de tände rökelse på ett inkorrekt sätt och nu var Aharon tvungen att bränna rökelse på ett sätt som den Evige inte hade befallt. I lydnad för Moshè överlät sig Aharon för att rädda folket. Hans överlåtelse gav resultat och dödsängeln slutade att avrätta när Aharon kom fram till platsen där han var. Eftersom Aharon lade rökelse på sitt fyrfat fanns det ett moln mellan honom och dödsängeln. På så sätt var ängeln tvungen att sluta på grund av rökelsemolnet.

Det molnet innehåller en djup hemlighet. Det talar om Messias Jeshuas död, genom vilken Israels folk blir räddat från fördärv.

Tidigare hade Moshè bett den Evige förlåta folket eller stryka honom ur boken. Nu ser vi samma attityd i hans bror Aharon. Han var villig att ge sitt liv för folket. Detta är verkliga ledare, goda herdar som ger sina liv för fåren.

Må den Evige resa upp många sådana ledare igen.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner