Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-5

Avrakad

4 Mosebok 17:1-9 (17:16-24 heb.)

 Då skall det ske att den man som jag utväljer, hans stav skall grönska. Så skall jag göra slut på Israels barns knotande, ty de knotar ständigt mot er.

4 Mos 17:5 SFB

Hur vet man vem som blivit utvald?

Undret med Levis stav visade vem som hade blivit utvald att komma inför den Eviges närvaro som hela folkets representant. Vad bestod undret av? Av en manifestation av liv i något som var dött. Vars och ens stav var gjord av trä. Trä är dött. Nu fick Levis stams döda trä nytt liv. Uppståndelsekraften var tecknet som visade vem som hade rätten att vara överstepräst på jorden.

Samma sak hände med den himmelska Översteprästen. Uppståndelselivet är det himmelska beviset för vem som blivit utvald att närma sig den Evige i det himmelska tabernaklet. Jeshua är inte död, han har rests upp från de döda och lever i evighet. Hans liv talar för sig självt. Han är den som blivit utvald att vara Messias, först som himmelsk Präst och sedan som Kung Messias på jorden. Den dagen är nära.

Sök reda på och ställ dig under ledare som visar tecken på uppståndelseliv. De har tillträde till den Evige.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner