Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-6

Avrakad

4 Mosebok 17:10 ­ 18:20 (17:25 ­ 18:20 heb.)

Allt det bästa av oljan och det bästa av det nya vinet och av säden, det första av det som de ger åt HERREN, ger jag åt dig. De första frukterna av allt som växer i deras land och som de bär fram åt HERREN skall tillhöra dig. Var och en i ditt hus som är ren må äta av det.

4 Mos 18:12-13 SFB

Varför kan somliga människor bli mer hedrade än andra?

Alla människor har lika stort värde; det enorma värdet av en människa. Även foster som ännu inte har utvecklats i moderlivet har ett otroligt högt värde, det ofantliga värdet av en människa.

Trots det har vissa människor blivit utvalda att representera den Evige inför folket på ett speciellt sätt. De är avskilda och befinner sig på en auktoritets- och ansvarsnivå som är högre än de andra. Det betyder inte att deras värde som människor är högre än andra. Det är enbart den post och det uppdrag som de har som är mer värda än de andra.

Prästerna, och speciellt översteprästen, har rätt att ta emot offergåvor som folket ger till den Evige, för de representerar den Evige på jorden. Den som hedrar en präst och tänker att han är en högre mänsklig varelse gör det inte på rätt sätt. Alla är vi lika inför den Evige. Men den som hedrar en präst på grund av den post och uppdrag han har, hedrar den Evige.

Alla människor bör bli hedrade eftersom de skapades till den Eviges avbild. Trots det bör de som har blivit utsedda av den Evige som hans representanter får dubbel heder, å ena sidan som människor, och å andra sidan som den Eviges tjänare. Den som hedrar en tjänare för att han är den Eviges tjänare hedrar den Evige. Den som ger gåvor till den Eviges tjänare eftersom de är hans tjänare, ger de gåvorna till den Evige och den Evige ser till hans hjärta och kommer att belöna honom för de gåvorna.

Vi upphöjer inte någon människa över andra, vi upphöjer den Evige som har gett makt till vissa människor att stå över andra människor.

Må den Evige hjälpa oss att se skillnaden mellan dessa två saker.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner