Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-2

Ni står

5 Mosebok 29:13-15 (12-14 heb.)

Och det är inte endast med er som jag i dag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan både med dem som i dag står här med oss inför HERREN, vår Gud, och med dem som inte är här med oss i dag.

5 Mos 29:14-15 SFB

Kan den Evige vara intresserad av dem som inte är med?

Denna text säger att förbundet som slöts på Moavs hedar med den andra generationen av dem som gått ut ur Egypten inte bara slöts med den generationen utan också med dem som därefter skulle födas inom förbundet och även med de hedningar som skulle komma in i förbundet av fri vilja genom konvertering.

Det lär oss flera saker. Först att den Evige är intresserad av att detta förbund fortgår och hålls uppe av Israels ättlingar. Vad är det för vits med att resa upp ett prästfolk för världen om de kommande generationerna inte fortsätter med den kallelsen? Därför ligger det ett stort ansvar på varje judisk far och mor att instruera sina barn till att vara trogna förbundet.

Vi lär oss också att detta förbund inte behöver förnyas i varje generation, som det gjordes vid detta tillfälle när sinaiförbundet som hade slutits en generation tidigare förnyades på Moavs hedar. Den som föds av föräldrar som befinner sig inom detta förbund kommer automatiskt in i det. Den som föds som jude är redan inne i detta förbund vilket medför väldigt stora privilegier men samtidigt ett oerhört stort ansvar.

Dessutom kan vi i denna text se att förbundet fortsätter att gälla för framtida generationer vilket innebär att buden inte blir omoderna. Varje bud innehåller en sanning och en princip som kan appliceras i varje generation när villkoren uppfylls för att buden kan uppfyllas.

Det blir allvarliga konsekvenser för dem som upphäver ett eller flera av buden genom att säga att de inte gäller för idag eller att de har avskaffats.

De fem moseböckerna är lika gällande idag som när de skrevs och välsignade är de som respekterar och lyder dem.

När det förnyade förbundet för det himmelska prästadömet blev instiftat genom Jeshuas död gjordes det inte bara med dem som var närvarande i den övre salen utan också med alla dem som skulle komma in i det förbundet genom deras predikan (Joh 17:20-21).

Då räknade HaShem med dig när han stiftade det förnyade förbundet i Jeshuas blod!

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner