Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-3

Ni står

5 Mosebok 29:16-29 (15-28 heb.) 

Ni vet själva hur vi bodde i Egyptens land och hur vi drog mitt igenom de hednafolks länder som ni nu har lämnat. Ni såg deras vidrigheter och deras eländiga avgudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem.

5 Mos 29:16-17 SFB

 

Hur är det möjligt att leva i världen utan att vara av världen?

Det finns en ond ande som råder i det nuvarande världssystemet. Paulus kallar den anden för "världens ande" och den är motsatsen till den Ande som kommer från Gud (1 Kor. 2:12). Världens ande är den som försöker förföra människorna till att söka efter och tillfredsställa sina egna begär bortkopplade från den Allsmäktige och i olydnad mot hans normer. Den som älskar världens ande blir fiende till den Evige, som det står skrivet i Jakobs brev 4:4: "Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende." (SFB)

I Johannes 2:15-17 står det skrivet: "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." (SFB)

Israels söner och döttrar hade bott hundratals år i Egypten och hade fått uppleva effekterna av den avgudadyrkan som där rådde. Trots att många av dem hade stått emot det religiösa systemet var de tvungna att uppleva den miljö som skapas av att dyrka onda andar som förklätts som falska gudar. Men alla Israels söner stod inte emot den världens ande och de blev inte befriade från Egypten, bara de som inte ville böja sig under det systemet och bara de som slutligen svarade på profetens kallelse och lydde de gudomliga befallningarna för att kunna tåga ut kunde bli befriade. De som tågade ut hade levt i världen men de tillhörde inte världen.

Därefter gick de igenom olika länder och såg de falska gudarna som kallas för vidrigheter. Den kult som bedrevs för att hedra dessa gudar tillhörde samma världens ande som fanns i Egypten och den var motsatsen till den Eviges Ande.

I denna alijàn blev Israels söner strängt varnade för den anden och alla dess effekter för att inte lockas att delta i avgudakulterna och så vända sig ifrån den Evige och på så sätt bryta förbundet.

Det utvalda folket har blivit satt i världen men det tillhör inte denna världen. Varje gång folket har velat underordna sig världens ande har förbannelse kommit över dem. Varje gång de har övergett den Evige i sina hjärtan för att söka efter det som finns i denna världen kommer krig mot dem.

De som har vänt sig till den Evige med ånger och sagt nej till världens ande har kunnat fortsätta att hålla trons fackla uppe ända fram till våra dagar och de kommer att göra det tills världens ande blir borttagen från jorden, som det står skrivet i Sakarja 13:2: "På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet." (SFB)

Vår store Rabbin bad så här till den Evige innan han lämnade denna världen: "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig… Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen." (Joh 17:11a, 14-16 SFB)

Det folk som vet att leva i världen utan att vara av världen, både bland judar och bland folken är de som kommer att regera i den tillkommande världen.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner