Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-4

Ni står

5 Mosebok 30:1-6 

När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig.

5 Mos 30:1-3 SFB

Vad är syftet med förbannelsen?

Det finns flera syften med varför förbannelse kommer över syndaren. Det första är att den Evige på så sätt visar sin rättfärdighet när han fördömer ett syndigt handlingssätt. Om han inte hade straffat syndaren skulle han inte vara rättfärdig och skulle då visa att han tolererar synden vilket skulle gå emot honom själv.

En annan anledning till att den Evige låter förbannelse drabba syndaren är för att han måste uppfylla sitt ord. Eftersom han har lovat att straffa den människa som är olydig måste han uppfylla sina löften. Om han inte hade straffat människan för hennes synd skulle han inte vara trogen sitt ord och det skulle gå emot honom själv.

Vi ser också i denna text ett härligt syfte med förbannelserna, att skapa omvändelse i syndaren. Denna text lär oss att förbannelse kan skapa en av de mest välbehagliga saker som finns för den Evige, en djup längtan i människan att komma tillbaka och få ett intimt förhållande till sin himmelske Fader. När hon gick bort från honom kom alla dessa förbannelser över henne och på så sätt märker människan att det inte finns något liv utanför den Evige och att det därför är bättre att vända tillbaka till honom och leva för honom och älska honom och uppfylla hans bud.

Det hebreiska ord som översätts som omvändelse är teshuvá תשובה  – vars rot betyder att vända om, men också att göra något en gång till. När man vänder om till den Evige i ånger betyder det därför att man också kommer tillbaka till något man hade tidigare.

Den som då har fötts i en hednisk kultur långt bort från den Evige och sedan omvänder sig från sin synd och vänder sig mot den Evige, får han då möta den Evige för första gången eller har han varit i kontakt med honom tidigare?

Betydelsen av ordet teshuvá lär oss att alla barn som formas i sina mammors livmoder har upplevt ett intimt förhållande med sin Skapare, oberoende om deras föräldrar var stora syndare och fiender till den Evige. Vid befruktningsögonblicket blåser den Evige av sin Ande och skapar ett nytt liv som har andlig kontakt med honom. När barnet växer och syndar för första gången, förlorar det den andliga kontakten med sin himmelske Fader och på så sätt måste det födas på nytt för att åter igen få denna intima kontakt med honom. Det måste göra teshuvá – återgång till sin älskade himmelske Fader som väntar på det hela tiden.

Det finns alltså inget ont som inte kan användas till att skapa något gott.

Välsignad vare den Evige som har skapat förbannelserna som är till för att få syndarna att vända tillbaka till livet!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner