Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-5

Ni står

5 Mosebok 30:7-10

Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig.

5 Mos 30:7 SFB

Finns det inte en anledning att hata judarna?

Många föraktar judarna för de anser att de är syndare och därför förtjänar alla de förbannelser som står skrivna i Torán. Det är sant att det avskilda folkets synd har dragit förbannelser över dem, men det ger inte någon bland folken rätt att förakta och avsky dem. Den Evige uttalade inte dessa förbannelser över sitt folk av hat utan av kärlek.

Denna text säger att samma förbannelser som kommer över judarna för deras olydnad skall läggas på alla dem som hatar judarna. De som var redskap till att utfärda den Eviges vrede och förbannelser över det judiska folket på grund av deras synder kommer själva att bli föremål för alla dessa förbannelser. Hur är det möjligt att de som uppfyllde den Eviges vilja blir straffade för det? Därför att de inte gjorde det med rätt attityd. De förföljde judarna utifrån hat och det för med sig förbannelse. Var därför försiktig med din attityd.

Hat skapar lögn som i sin tur skapar mer hat.

Det finns de som läser Bibeln och därför vill de älska Israel, men samtidigt lyssnar de på nyheter och rapporter från Israels fiender genom sina länders nyhetsförmedling och så tror de på de lögner som spys ut över världen om Israel och dess armé. Hur kan de som säger sig älska Israel samtidigt kritisera Israel för handlingar som de anser orätta och onda när de för det mesta inte har blivit väl informerade om det som verkligen hänt? När man är välinformerad märker man att Israels armé är den mest barmhärtiga som finns i världen. Hur kan man säga att man är israelvän när man tar in det som judarnas och staten Israels fiender säger utan att lyssna på Israels version om vad som händer i Mellanöstern? Borde inte en vän ha frågat sin vän först om vad som hände i stället för att bry sig om dess fiender och kritisera sin vän för det som fienderna säger? Tror du mer på din väns version än på hans fienders version? Du kanske inte ville lyssna på din väns version. Är det verkligen din vän då?

Tro inte på de lögnaktiga nyheterna som skapats av antisemiter och antisionister så att du inte blir besmittad av samma hat som har skapat dessa nyheter och för att du inte skall nås av Toráns förbannelser. Sök de interna nyheterna, inte de som kommer utifrån.

Paul Widéns nyhetsförmedling rekommenderas starkt: http://nyheter.paulwiden.se/

Må den Evige bevara oss från allt ont,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner