Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-6

Ni står

5 Mosebok 30:11-14

Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.

5 Mos 30:11-14 SFB

 

Finns det någon ursäkt att inte lyda?

Med dessa ord vill den Evige lära oss flera saker. En av dem är att det inte finns någon ursäkt att inte lyda. Den onda driften inom oss hittar alltid ett argument som säger att det är för komplicerat att göra det som den Evige befaller oss. Dessa ord säger att det inte är det. Det är sant att många av buden kräver vår fysiska ansträngning och andra kräver en orubblig tro, men den som överlåter sig till den Evige med ett hjärta som är villigt att lyda honom vad det än kostar har möjlighet att uppfylla det som den Evige befaller (jfr. Luk 1:6). När man gör fel och misslyckas finns alltid möjlighet att få den förlåtelse som den Evige har gett oss tillgång till så att man kan resa sig upp och gå vidare på lydnadens väg. Ingen är fullkomlig så att han inte felar men det betyder inte att man inte bör fortsätta att försöka. Trots att ett barn faller när det håller på att lära sig att gå ligger det inte missmodigt kvar på golvet utan reser sig upp och försöker igen tills det lär sig att gå ordentligt. När man har lärt sig att gå faller man normalt inte. Och om man faller reser man sig upp igen och tar emot förlåtelsen som den Evige ger var och en som förtröstar på honom.

Denna text ger oss också en nyckel till att kunna uppfylla budet, först tala och sedan lägga orden i hjärtat. Att uttala Skrifterna hjälper oss att lägga dem i hjärtat. Det lär oss att själva Toráns ord har en potential att kunna komma in i hjärtat när vi uttalar dem med våra munnar. Och när de går in i hjärtat blir de en del av oss själva och så kommer de att bli ett med våra handlingar.

En annan sak som vi lär oss är att Torán inte är i himlen. Rabbinerna finner här en stadig grund till att inte använda profetia för att stifta praktiska lagar (halachá) utan mänsklig logik där man använder etablerade tolkningsregler. Den judiska lagstiftningen är bara grundad på Torán som blev given till människan och inte längre är i himlen. I Torán, med hjälp av de andra Skrifterna och den muntliga traditionen, finns alla de hjälpmedel som behövs för att etablera en rättfärdig lagstiftning på ett systematiskt och logiskt sätt, inte genom nycker eller profetia. Profetian har sin plats, men den tjänar inte till att stifta lagar eller för att döma i domstolar. Torán är inte i himlen. Den gavs till Israels domare.

Denna text talar också profetiskt om Människosonen som är den levande Torán. Paulus citerar denna text i Romarbrevet 10:6-10 och tillämpar den på ett personligt sätt på Messias. Tyvärr har de flesta översättningarna skrivit ordet "men" i början av vers 6 och på så sätt skapat en motsättning mellan det som står i vers 5 och vers 6 som om Toráns rättfärdighet, som Moshè skriver om, skulle stå i motsatsförhållande till rättfärdighet genom tro. Men faktum är att det citat som Paulus tar från 5 Mosebok visar att han ansåg att Moshè talade om rättfärdighet genom tro i dessa versar. Hur skulle Paulus kunna grunda sin undervisning på Toráns ord för att bevisa att rättfärdighet kommer av tro om han inte trodde att Moshè lärde att rättfärdighet kommer genom tro? Det Paulus lär i Romarbrevet 10 är att Torán är medlet till att få tag på Messias och att den som lyder Torán på ett rätt sätt får tag på Messias. Han inte bara finns i Torán, han är Torán.

Torán lär alltså att rättfärdighet är något som människan kan få tag på, genom tro, genom att acceptera budet som sänts från himlen först i skriven form och senare i mänsklig gestalt.

Ta emot Toráns bud med din mun och med ditt hjärta och ta emot Jeshua som den Levande Torán och bekänn honom som din Herre i vetskap om att han blev uppstånden från de döda. Så kommer du att bli frälst och få din del i den tillkommande världen.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner